Generalforsamling​

Skagen, 23. maj 2022

Hermed fremsendes information fra Generalforsamlingen den 11/5-2022 med følgende dagsorden:

1.​Valg af dirigent

2.​Bestyrelsens beretning

3.​Godkendelse af revideret regnskab for 2021

4.​Indkomne forslag

5.​Valg af formand

6.​Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7.​Valg af 2 suppleanter

8.​Valg af revisor

9.​Eventuelt

Formand Susanne Rubow byder velkommen. Der er fremmødt 44 beboere inklusiv hovedbestyrelsen, som repræsenterer 38 boliger. Herefter går man over til dagsordenen.

Pkt. 1: Advokat Henrik Brandt-Madsen bliver valgt til dirigent. Dirigenten konstaterer at Generalforsamlingen er korrekt indvarslet i henhold til Boligforeningens vedtægter.

Pkt. 2: Formanden starter med at præsentere bestyrelsen og de ansatte i boligforeningen. BL, regeringen og KL vedrørende effektivisering af den almene sektor fortsætter frem til 2026. Vores målsætning er fortsat at sætte fokus på effektivisering de næste 3 til 4 år.

Folketinget har desuden vedtaget at der skal ske yderligere sorteringer af affald. Dette skal ske i 2023. Forsyningen i Frederikshavn kommune arbejder på hvordan den fremtidige sortering skal ske. Der bliver sandsynligvis stigning i priserne på renovation fra 2023. Dette skal indregnes i det kommende budget. Der er også mulighed for ændring af sorteringen af affald, for at der skal ske besparelser på dette område.

Herefter informeres om de næste planlagte fornyelse og vedligehold i alle afdelingerne de kommende 4 år. Da der skal ske udfasning af gas senest til år 2028, vil der ske ændringer på Minervavej(afd. 1) og Drachmannsvænget(afd. 2). Helhedsplanen på Skarpæsvej 137-143 (afd. 4) er desværre ændret på grund prisen på tilbuddet var alt for stor. Der arbejdes derfor på et nyt projekt. På Daphnesvej håber vi at planen med nye vinduer og døre og facader kan udføres i 2023. Der informeres om at de indkomne forslag til Generalforsamlingen hører under afdelingsmøder i stedet for.

Pkt. 3: Revisor Søren Rasmussen fra Beierholm gennemgår først foreningens regnskab som udviser et underskud på kr. 6.838,-.

Der oplyses desuden at der er negativ renteudgift i alt på kr. 185.000,- , som skal fordeles mellem afdelinger og dispositionsfonden. Herefter oplyses om afdelingernes regnskaber, hvor der er overskud i 4 afdelingen og en enkelt afdeling som har et mindre underskud. Herefter fortælles om afdelingernes henlæggelser til vedligehold og fraflytninger. Der er ingen spørgsmål til regnskaberne, som herefter er godkendt.

Pkt. 4: Der er indkommet forslag om ”vild med vilje” i haverne og fællesarealer. Der er forsalg om at bestyrelsen og administrationen udarbejder retningslinjer om hvad der må gøres i haverne. Inspektøren fortæller om hvad der er mulighed for, og der vil blive arbejdet med det. Der er beboere som mener at egne haver skal holdes pænt som nu. Det kan være på enkelte fællesarealer det kan blive ”vild med vilje”. Efter snakken godkendes forslaget, som går til bestyrelsen.

Pkt. 5: Valg af Formand: Nuværende formand Susanne Rubow er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at nuværende næstformand Annie Christensen bliver formand. Generalforsamlingen godkender at Annie Christensen bliver formand.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen: Birthe Bach Jensen er på valg, og bliver genvalgt. Herefter skal der vælges en person som overtager Annie Christensens plads i bestyrelsen. Per Nielsen, Skarpæsvej 114 bliver valgt til dette punkt. Herefter er Poul Mulig på valg, og ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Leif Rughaven, Skarpæsvej 122.

Pkt. 7: Valg af suppleanter: Anni Knudsen, Trindelvej vælges som 1. suppleant, og Stella Egholm Jensen, Th. Geisnæs Vej vælges som 2. suppleant.

Pkt. 8: Valg af revisor: Beierholm v/Søren Rasmussen genvælges som boligforeningens revisor.

Pkt. 9. Eventuelt: Inspektørende fortæller om forslaget om udskiftning af postkasser, eller om nuværende kan lukkes for regnvand. Det oplyses at man har forsøgt med at pålægge tag på Skarpæsvej. Her vil vi så se om det virker.

Forslag om maling af spolestakit på Markvej. Inspektøren oplyser at dette afgøres når prisen kendes.

Forslag vedr. udskiftning af gasanlæg på Minervavej. Her oplyses det at det skal udfases senest i 2028, og der vil blive arbejdet med det. Der er snak om sortering af affald. På afd. 3 vil der bliver arbejdet med udvidelse af affaldscontainere samt storskrald. Herefter er der ikke mere under eventuelt.

Tidligere formand, Susanne Rubow takker for godt samarbejde igennem årene i bestyrelsen. Den nye formand Annie Christensen takker for godt samarbejde med tidligere formand og bestyrelsesmedlem som er fratrådt.

Herefter er der ikke mere på generalforsamlingen, og dirigenten takker for godt fremmøde, og generalforsamlingen er herefter afsluttet.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand: Annie Christensen

Øvrige: Anne-Marie Sørensen

Birthe Bach Jensen

Per Nielsen

Leif Rughaven

Suppleanter: Anni Knudsen og Stella Egholm Jensen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Boligforeningen Nordlys

Kontakt Boligforeningen Nordlys

Har du spørgsmål til vores lejemål eller nysgerrig efter yderligere information på vores boliger?

Ring eller skriv til os - så hjælper vi dig videre.

Nyhedsbrev

Modtag de seneste nyheder fra Boligforeningen Nordlys i din mailboks. Tilmeld dig her.

Kontortid

Manda​g - tirsdag: 10.00 - 13.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10.00 - 13.00

Fredag: 10.00 - 12.00

Servicetelefon: 98 45 05 16

Manda​g - torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 11.00

Ring til boligkontoret

Eller send en mail til:

info@boligforeningen-nordlys.dk 

Boligforeningen Nordlys
​Trindelvej 42, 9990 Skagen - rutevejledning

CVR: 41109416